Η ημερίδα

Θέμα Ημερίδας : «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες, δυνατότητες, εμπόδια για μια βιώσιμη τοπική ανασυγκρότηση με θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, την απασχόληση και το περιβάλλον».

Στην ημερίδα:
1. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές αλλά και γενικότερα θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σχετικά με τη σημασία, το ρόλο και τις δυνατότητες της κοινωνικής καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας στα θέματα της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων από άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους (Μικρομεσαίοι, πρώην εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν) ή είναι νέοι, άνεργοι.
2. Θα συζητηθεί η αναγκαιότητα διαμόρφωσης από τα «κάτω» ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος που θα μπορέσει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την αυτό-οργάνωση του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων, χωρίς να το περιμένουμε από το κράτος. Ένα τέτοιο υποστηρικτικό οικοσύστημα, περιλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη, την εκπαίδευση, τη δικτύωση, τον έλεγχο της αξιοπιστίας καθώς και κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
3. Θα παρουσιασθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας για Κοινωνικές Επιχειρήσεις και θα ζητηθεί να συμμετέχουν και να τον υπογράψουν στο μέλλον κοινωνικές επιχειρήσεις της περιοχής. Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας για Κοινωνικές Επιχειρήσεις είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αρχών, αξιών και κοινών θέσεων που θα τηρούνται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα βοηθήσουν στην υγιή ανάπτυξη του χώρου.

Εργαστήρια ανταλλαγής εμπειριών: Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε 3 εργαστήρια διαλόγου κι ανταλλαγής απόψεων κι εμπειριών με αντικείμενα:
(α) κοινωνική επιχειρηματικότητα στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα και στα δίκτυα μεταποίησης και διακίνησης προϊόντων,
(β) κοινωνική επιχειρηματικότητα στην παραγωγή και παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αναβάθμιση κτηρίων.
(γ) κοινωνική επιχειρηματικότητα στους κοινωνικούς τομείς (υγεία, φροντίδα, εκπαίδευση κα)

 

Advertisements